• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Sản phẩm Nổi bật


Máy hàn nhựa siêu âm

Thanh rung và khuôn hàn siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Phụ kiện máy siêu âm

Thanh rung siêu âm tần số 15kHz, 20kHz

Liên hệ : 0973288359
Sửa chữa thiết bị siêu âm

Sửa chữa thiết bị siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn soldering siêu âm

Nguyên lý và ứng dụng máy hàn soldering siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn nhựa siêu âm

Nguyên lý và ứng dụng máy hàn nhựa siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn kim loại siêu âm

Nguyên lý và ứng dụng máy hàn kim loại siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy cắt siêu âm

Nguyên lý và ứng dụng máy cắt siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn nhựa siêu âm

Nguồn phát siêu âm và module hàn siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy khuấy siêu âm

Máy siêu âm phun sương, 20Khz 1000W

Liên hệ : 0973288359
Máy siêu âm khác

Máy rửa siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy khuấy siêu âm

Máy khuấy siêu âm phòng thí nghiệm, 20Khz 2000W

Liên hệ : 0973288359
Máy khuấy siêu âm

Máy khuấy siêu âm công nghiệp, 20Khz 2000W

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn Soldering siêu âm IRON

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn siêu âm phún xạ

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn kim loại siêu âm

Máy hàn siêu âm kim loại MM-2520AC

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn nhúng Soldering siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm MT-2515NC

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm MT-2515AC/2020AC+

Liên hệ : 0973288359

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com