• Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Hệ thống MECSTECH CO., LTD

 

TRỤ SỞ VÀ NHÀ MÁY - CÔNG TY MECSTECH 

 • Địa chỉ : 40-2, Ojeongro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
 • Điện thoại : 82-32-681-9683
 • Fax : 82-32-681-9686
 • Email : info@mecstech.com
 CHI NHÁNH TRÊN THẾ GIỚI
 
HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
 • CÔNG TY TNHH MECSTECHVINA
 • Địa chỉ : Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam. 
 • Điện thoại : 0948100587 / 0973288359 
 • Email : mecstechvina@gmail.com

CHINA SHANGHAI

 • HEXAGON INDUSTRY ( SHANGHAI) LTD. 
 • Địa chỉ : No.243, Lane 66, Road An Yan, An Ting Town,Jading District, Shanghai, 201804,P.R.C.
 • Điện thoại : 021-60712988 / 153-0089-6356

SINGAPORE

 • DCP TRADING
 • Địa chỉ : BLK 111A Depot Road #19-103 Singapore 101111
 • Điện thoại : 65-9637-3080   

NHẬT BẢN

 • OKADA Co., Ltd.
 • Địa chỉ: 29, Toiya-machi, Komatsu, Ishikawa, Japan
 • Điện thoại : 81 0761 21 2300
 • Fax: 81-0761 24 2156

THÁI LAN

 • NC Bakery Equipment Co.,Ltd. 
 • Địa chỉ: 205/5 Romkhao Road, Khlong Samprawet Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand
 • Điện thoại : 0662-737-5807
 • Fax: 066 83 062 2519

Công ty TNHH MECSTECHVINA

 • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
 • Tel: 0948.100.587
 • Email: mecstechvina@gmail.com
 • Website: https://mecstechvina.com