• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Sản phẩm Nổi bật


Máy cắt siêu âm

Dao cắt siêu âm titanium

Liên hệ :
Máy hàn nhựa siêu âm

Thanh rung và khuôn hàn siêu âm

Liên hệ :
Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm đặc biệt

Liên hệ :
Máy hàn nhựa siêu âm

Nguồn phát siêu âm và module hàn siêu âm

Liên hệ :
Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm MT-2515NC

Liên hệ :
Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm cầm tay

Liên hệ :
Phụ kiện máy siêu âm

Thanh rung siêu âm tần số 15kHz, 20kHz

Liên hệ :
Phụ kiện máy siêu âm

Bộ mở booster - khuôn hàn

Liên hệ :
Máy khuấy siêu âm

Máy siêu âm phun sương, 20Khz 1000W

Liên hệ :
Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn Soldering siêu âm IRON

Liên hệ :
Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm MT-1030 AC+

Liên hệ :
Công nghệ chèn vật liệu

Máy hàn nhựa siêu âm MT-2020TS

Liên hệ :
Phụ kiện máy siêu âm

Bulong nối 1/2UNF - 20

Liên hệ :
Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn nhúng Soldering siêu âm

Liên hệ :
Máy cắt siêu âm

Máy cắt bánh Sandwich bằng sóng siêu âm

Liên hệ :
Máy hàn nhựa siêu âm

Máy hàn nhựa siêu âm MT-2515AC/2020AC+

Liên hệ :
Máy khuấy siêu âm

Máy khuấy siêu âm công nghiệp, 20Khz 2000W

Liên hệ :

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com