• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Máy hàn soldering siêu âm


Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn Soldering siêu âm IRON

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn nhúng Soldering siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn soldering siêu âm

Máy hàn siêu âm phún xạ

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn soldering siêu âm

Nguyên lý và ứng dụng máy hàn soldering siêu âm

Liên hệ : 0973288359

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com