• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Trụ sở:Cao Nhân, Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng /VPGD: ZEN Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tel: 0969.986.590
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com