• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công ty TNHH MECSTECHVINA

Địa chỉ: Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0948.100.587 - Fax:

Hotline: 0973.288.359

Website: mecstechvina.com

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com