• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Máy hàn kim loại siêu âm


Máy hàn kim loại siêu âm

30Khz 1000W, Full Automatic Ultrasonic Metal Welder

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn kim loại siêu âm

Máy hàn siêu âm kim loại MM-2520AC

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn kim loại siêu âm

Nguyên lý và ứng dụng máy hàn kim loại siêu âm

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn kim loại siêu âm

30Khz 1000W, Servo Control + terminal automatic welding

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn kim loại siêu âm

20Khz 2000W, Servo Control, cable weld, 6 points

Liên hệ : 0973288359
Máy hàn kim loại siêu âm

30Khz 1000W, Semi-Automatic Type

Liên hệ : 0973288359

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com