• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

MECSTECH trình diễn máy cắt bánh sử dụng sóng siêu âm

Cập nhật: 09-07-2019 11:58:18 | News & Events | Lượt xem: 281

Công nghệ cắt bánh sử dụng sóng siêu âm

Tại triển lãm Food & Hotel 2017, MECSTECH - Hàn Quốc đã trình diễn máy cắt bánh gato sử dụng sóng siêu âm, giúp cắt bánh nhanh, đều và đẹp. Tạo thêm cơ hội tiếp cận công nghệ mới cho doanh nghiệp thực phẩm trong nước. 

Bài viết cụ thể được đăng tải trên website của trung tâm thông tin và thống kê thuộc sở KHCN TP.HCM. 

 

Video ứng dụng sóng siêu âm để cắt bánh : 

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com