• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Đối tác của chúng tôi

 

Lĩnh vực Y tế Lĩnh vực điện tử

Lĩnh vực Ôtô

Hàng Không

Lĩnh vực thực phẩm

Bánh, Bánh Sandwich

 

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com