• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Ứng dụng công nghệ hàn siêu âm, cắt siêu âm

Cập nhật: 27-06-2019 02:33:03 | TÀI LIỆU SIÊU ÂM | Lượt xem: 1386

Ứng dụng công nghệ hàn siêu âm, cắt siêu âm 

Ứng dụng công nghệ hàn siêu âm, cắt siêu âm 

Công ty TNHH MECSTECHVINA

  • Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
  • Tel: 0948.100.587
  • Email: mecstechvina@gmail.com
  • Website: https://mecstechvina.com